An error has occurred

Osteopathie Wolfs

visie

De mens is een biomechanisch en biochemisch- energetisch wezen, waarbij deze aspecten elkaar continu beïnvloeden. Iets wat goed beweegt functioneert goed, iets wat goed functioneert beweegt goed.

Anderzijds kunnen mechanische storingen biochemisch-energetische gevolgen hebben en vice versa.

Via een osteopathische behandeling sporen we mechanische bewegingsverliezen op en trachten deze te herstellen.

Via energie-meting op basis van de acupunctuurfilosofie wordt uw lichaamsconstitutie uitgemeten om het biochemisch-energetisch onevenwicht op te sporen en op een natuurlijke wijze terug in balans te brengen (voeding, kruid,…)

Het is van belang om de oorzaak van de klacht te achterhalen en een behandeling voor te stellen die hierbij past.

 

 

 

 

osteopathie

Definitie

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.
Osteopaten zijn in staat om dit bewegingsverlies met hun handen op te sporen en door middel van speciale technieken weer beweeglijk te maken.

Osteopathie is tezelfdertijd een wetenschap, een kunst en een filosofie.
Een wetenschap omdat een grondige kennis van de medische basiswetenschappen zoals anatomie en fysiologie essentieel is om de osteopathie op een veilige en competente manier te kunnen uitoefenen.

Een kunst omdat de osteopathie wordt uitgeoefend door mensen met talent en overtuiging die zeer goed verstaan hoe een patiënt moet worden benaderd. Het is de kunst om de gezondheid en het evenwicht te stimuleren of te herstellen.

Een filosofie omdat de osteopathie een specifiek denkmodel is dat gebaseerd is op biologische principes

VOOR WIE IS OSTEOPATHIE ZINVOL

Een osteopaat heeft de nodige competenties om u te onderzoeken en behandelen volgens de normen van de osteopathie. Hij is voldoende onderlegd om te weten wat behandeld kan worden en wat hij moet doorverwijzen naar andere takken van de geneeskunde.

U heeft hiervoor geen voorschrift van de arts nodig.  Er is een tegemoetkoming via het ziekenfonds.
Mogelijke klachten die osteopathisch behandeld kunnen worden zijn:

Volwassenen

 • Gewrichtsklachten
 • Rugklachten
 • Nekklachten, whiplash
 • Hoofdpijn, migraine
 • Uitstralende pijnen
 • Chronische sportblessures
 • Orgaanklachten

Baby’s / Kinderen

 • Reflux
 • Darmkrampjes
 • Huilbaby’s
 • Voorkeurshouding
 • Vervorming schedel
 • Hoofdpijn
 • Nekpijn
 • Rugpijn
 • Orgaanklachten

Wat gebeurt er tijdens een osteopathische consult?

De nodige tijd wordt uitgetrokken om u te ondervragen omtrent uw klacht, uw medisch verleden en eventuele erfelijke condities.
Vervolgens onderzoekt de osteopaat de beweeglijkheid van alle structuren in het lichaam. Dit is dus niet beperkt tot de regio van de klachten. Zowel het bekken, de rug en de andere gewrichten als de organen en de schedel worden op beweeglijkheid getest.
Verder wordt een behandelingsstrategie doorgevoerd daar waar wenselijk. De gevonden bewegingsbeperkingen worden vrijgemaakt aan de hand van osteopathische technieken. Deze technieken zijn meestal zacht.

Wat voel ik tijdens de behandeling en wat zal ik na de behandeling kunnen ervaren?

Een osteopathische behandeling is in de regel niet pijnlijk, noch agressief. De impact die op lichaamsstructuren moet doorgevoerd worden is verschillend van aard en van intensiteit.
Zo kan de ene behandelingstechniek zeer snel en kortstondig worden doorgevoerd terwijl andere technieken zeer traag en zacht zijn. Het lichaam heeft een verscheidenheid aan structuren, bloedvaten en zenuwweefsel dat elk op zijn eigenaardige manier dient benaderd te worden.
Het succes van de behandeling blijft in grote mate afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Zo komt het vaak voor dat er een voorbijgaande reactie komt op de behandeling. Die duurt normaal niet langer dan 48u en is meestal een teken dat het lichaam aan het werk is.

kinderosteopathie

In de geneeskunde is het een gouden regel dat het kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook in de osteopathie! Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelt zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in een van de aspecten van de ontwikkeling, dan heeft dit invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Osteopathie is een zachte en efficiëntie geneeswijze die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte technieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren.

Wanneer kinderosteopathie?

Kinderen komen om veel verschillende redenen bij een osteopaat. Van huilbaby’s tot voorkeursligging en van concentratieproblemen tot slaapproblemen en rugklachten. Ook kinderen die herstellende zijn van een operatie kunnen gebaat zijn bij een osteopatische behandeling. Omdat het zelfgenezend vermogen wordt hersteld, wordt niet alleen de motorische en de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de emotionele ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

Belangrijk te weten:

Baby’s worden nooit gemanipuleerd! Een osteopaat werkt bij baby’s uitsluitend met zachte mobiliserende technieken. De visie en handgrepen binnen de osteopathie is dan ook geenszins vergelijkbaar met die van carniosacraal therapeuten, chiropractoren, manueel therapeuten en orthomanueel therapeuten.

Hieronder worden een aantal voorbeelden waarmee u bij een osteopaat met uw kind terecht kunt:

Huilbaby’s, onrustige baby’s Tijdens de zwangerschap of bij de geboorte kan er een bewegingsverlies ontstaan in de schedel of kunnen er blokkades ontstaan in de nek of de rug. Door de blokkades kan een baby onrustig worden. De baby zit niet lekker in zijn vel en zal daardoor veel huilen.

Reflux Overmatig teruggeven van voeding is een probleem dat veelvuldig voorkomt bij jonge baby’s. Er kunnen structurele problemen aan ten grondslag liggen die te maken hebben met de maag, middenrif of slokdarm, of andere zaken als allergieën.

Darmkrampen Veel baby’s vertonen tekenen van darmkrampjes. Dit is herkenbaar aan onrustig gedrag, huilen en overstrekken.

Kiss syndroom De oorzaak van het Kiss syndroom is te vinden in de bewegingsstoornis van de bovenste nekwervels en achterhoofd. Hierdoor onstaan een groep van asymmetrieën in de lichaamshouding.

ADHD, ADD, gedragsproblemen Bij kinderen met ADHD, ADD en andere gedragsproblemen is de hoeveelheid prikkels die ze krijgen vaak een groot probleem. Als er in het lichaam blokkades zitten, bijvoorbeeld in de schedel, de rug of de organen, komen er extra veel prikkels bij.

Dyslectie, dyscalculie, leerproblemen Om goed te kunnen lezen, schrijven en leren is het van belang dat een kind goed functionerende zintuigen heeft en de prikkels op de juiste wijze kan verwerken. Gedurende de zwangerschap, de bevalling of daarna kunnen er blokkades ontstaan die het ontwikkelen van de hersenen en/of de communicatie kunnen verstoren.

Rugklachten Een kind wat klaagt over zijn/haar rug moet altijd serieus worden genomen, omdat de rug nog volop in ontwikkeling is. Hierdoor kunnen klachten gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een kind.

Een osteopaat zal het gehele lichaam onderzoeken om de oorzaak van de klachten op te sporen en daar te behandelen waar het nodig is. Als de oorzaak weg is, kan het lichaam het evenwicht weer terug vinden en zullen de klachten verdwijnen.

craniosacrale therapie

Het cranio sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het cranio sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.
Tijdens een behandeling van het cranio sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpoint perioden waarin het lichaam zich herstelt.

Aangezien cranio sacraal therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.
De elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het cranio sacrale systeem wordt geoptimaliseerd en op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.

energiemeting

Via energie-meting, op basis van de acupunctuur-filosofie, wordt uw lichaamsconstitutie uitgemeten, om zowel het fysische als het psychische terug in balans te brengen.

Het aanvullend middel (voeding, kruid, …) wordt bij deze ook specifiek uitgemeten om zo in uw persoonlijke kracht en harmonie te komen.

Bij voedingsadvies wordt rekening gehouden met de bloedgroep en de mogelijke allergische reactie.

Alle voeding kan individueel uitgetest worden om een eventuele belasting te voorkomen.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Disharmonie tussen beide kan een creatie betekenen voor elke ziektekiem.

Daarom kan ENERGIE-ACUPUNCTUUR een positieve bijdrage leveren om dit te voorkomen. Na een specifieke meting  is het mogelijk het oorzakelijk verband vast te stellen betreffende allergische belasting, voedingsintolerantie, energetische storing, e.d. om dit vervolgens in evenwicht te brengen met een aanvullend middel (voeding, kruid,…)

Door storingen te meten in de energie van de organen kan men vroegtijdig problemen behandelen. Door een orgaan op energetisch niveau in balans te brengen, kan men preventief en op een natuurlijke manier met gezondheid bezig zijn.

VOOR WIE

Voor iedereen die op een natuurlijke wijze met gezondheid wil omgaan.

Preventief zorgt een goede balans ervoor minder vatbaar te zijn voor allerlei omgevingsfactoren en ziektekiemen (stress, bacteriën, virussen,…).

Curatief kan het een goede ondersteuning zijn van de klassieke geneeskunde, een sterk afweersysteem en goede stofwisseling zijn cruciaal voor een goed herstel.

KLACHTEN

Allergieën – Verteringsklachten – slaapproblemen –  chronische vermoeidheid –  huidirritatie – chronische pijnklachten – fibromyalgie …

persoonlijke totaalbehandeling

PERSOONLIJKE TOTAALBEHANDELING

De  visie op een persoonlijke totaalbehandeling is gegroeid uit kennis en wetenschap uit de westerse geneeskunde, samen met kennis en inzichten in de holistische mens van de oude oosterse geneeswijzen.

In deze visie kunnen we 3 grote kenmerken van de mens onderscheiden, namelijk het fysieke, psychische en energetische niveau. Deze staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar continu.

Door een energie-meting op basis van de acupunctuurfilosofie kunnen we de lichaamsconstitutie uitmeten en een persoonlijke analyse maken van deze 3 niveau’s.

Hierna kunnen er behandelmethodes voorgesteld worden die enerzijds op uw persoonlijke dysbalans inwerken en anderzijds allen perfect op elkaar afgestemd kunnen worden om zo tot een ideale persoonlijke totaalbehandeling te komen.

Hierbij wordt biochemisch-energetisch het aanvullend middel (voeding, kruid,…) uitgemeten om zo in uw persoonlijke kracht en harmonie te komen.
Bij voedingsadvies wordt rekening gehouden met de bloedgroep en mogelijke allergische reacties.
Andere, niet voedingsgerelateerde belastingen (metalen, straling, allergie,…) kunnen ook uitgemeten en vastgesteld worden.
Via osteopathie kunnen mechanische blokkades vrijgemaakt worden en via craniosacrale therapie wordt de dynamiek van de hersenvloeistoffen genormaliseerd.
Door storingen te meten in de energie van de organen kan men vroegtijdig behandelen. Door een orgaan op energetisch niveau in balans te brengen, kan men preventief en op een natuurlijke wijze met gezondheid bezig zijn.

Disharmonie op fysiek, psychisch en energetisch niveau kan een creatie betekenen voor elke ziektekiem. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en via de persoonlijke totaalbehandeling kan de harmonie hier hersteld en/of versterkt worden.

personalia

Voornaam: Christophe
Achternaam: Wolfs
Adres: Hasseltsesteenweg 107
Postcode: 3720
Woonplaats: Kortessem, België
Telefoon: 0476 363 000
Geboortedatum: 8 – 4 – 1977
Geboorteplaats: Tongeren
Nationaliteit: Belg
Burgerlijke staat: Gehuwd, 2 dochters
Christophe

Opleidingen en cursussen

1989 – 1995 Humaniora
Heilig Hartcollege, Lanaken
1995 – 1999 Kinesitherapie
PHL, Hasselt
2001 – 2005 Manuele Therapie
VWMT, Leest
2007 – 2012 Osteopathie
IAO, Antwerpen – Gent
2013 Energiemeting
Panacis, Zedelgem
2014-2015 Ontwikkeling concept persoonlijke totaalbehandeling

Ontwikkeling concept persoonlijke totaalbehandeling
Werkervaring

2000 – 2013 Kinesitherapeut, Manueel therapeut
Eigen praktijk, Riemst
Kinesitherapie, Manuele therapie
1999 – 2001 Fysiotherapeut
Maijs Jan, Maastricht (NL)
2001 – 2002 Kinesitherapeut
Lowette Dimitri, Zepperen
2002 – 2008 Physiotherapeut
Medireha, Alsdorf (D)
Physiotherapie, Manuelle therapie, Krankengymnastik
2008 – 2014 Kinesitherapeut, Manuele therapeut
Valkeneers Inge, Hasselt
Kinesitherapie, manuele therapie
2013 – Osteopaat
Eigen praktijk, Kortessem – Riemst
osteopathie

contact

Contact Form
Please enter your name.
Your email address.
The message you wish to send.

Contact Details

Hasseltsesteenweg 107, 3720 Kortessem
Maastrichtersteenweg 86, 3770 Riemst
Telefoon: 0476 363 000

   blog