osteopathie

Definitie

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.
Osteopaten zijn in staat om dit bewegingsverlies met hun handen op te sporen en door middel van speciale technieken weer beweeglijk te maken.

Osteopathie is tezelfdertijd een wetenschap, een kunst en een filosofie.
Een wetenschap omdat een grondige kennis van de medische basiswetenschappen zoals anatomie en fysiologie essentieel is om de osteopathie op een veilige en competente manier te kunnen uitoefenen.

Een kunst omdat de osteopathie wordt uitgeoefend door mensen met talent en overtuiging die zeer goed verstaan hoe een patiënt moet worden benaderd. Het is de kunst om de gezondheid en het evenwicht te stimuleren of te herstellen.

Een filosofie omdat de osteopathie een specifiek denkmodel is dat gebaseerd is op biologische principes

Voor wie is osteopathie zinvol?

Een osteopaat heeft de nodige competenties om u te onderzoeken en behandelen volgens de normen van de osteopathie. Hij is voldoende onderlegd om te weten wat behandeld kan worden en wat hij moet doorverwijzen naar andere takken van de geneeskunde.

U heeft hiervoor geen voorschrift van de arts nodig. Er is een tegemoetkoming via het ziekenfonds.
Mogelijke klachten die osteopathisch behandeld kunnen worden zijn:

Volwassenen

 • Gewrichtsklachten
 • Rugklachten
 • Nekklachten, whiplash
 • Hoofdpijn, migraine
 • Uitstralende pijnen
 • Chronische
 • Sportblessures
 • Orgaanklachten

Baby’s / Kinderen

 • Reflux
 • Darmkrampjes
 • Huilbaby’s
 • Voorkeurshouding
 • Vervorming schedel
 • Hoofdpijn
 • Nekpijn
 • Rugpijn
 • Orgaanklachten

Wat gebeurt er tijdens een osteopathische consult?

De nodige tijd wordt uitgetrokken om u te ondervragen omtrent uw klacht, uw medisch verleden en eventuele erfelijke condities.

Vervolgens onderzoekt de osteopaat de beweeglijkheid van alle structuren in het lichaam. Dit is dus niet beperkt tot de regio van de klachten. Zowel het bekken, de rug en de andere gewrichten als de organen en de schedel worden op beweeglijkheid getest.

Verder wordt een behandelingsstrategie doorgevoerd daar waar wenselijk. De gevonden bewegingsbeperkingen worden vrijgemaakt aan de hand van osteopathische technieken. Deze technieken zijn meestal zacht.

Wat voel ik tijdens de behandeling en wat zal ik na de behandeling kunnen ervaren?

Een osteopathische behandeling is in de regel niet pijnlijk, noch agressief. De impact die op lichaamsstructuren moet doorgevoerd worden is verschillend van aard en van intensiteit.

Zo kan de ene behandelingstechniek zeer snel en kortstondig worden doorgevoerd terwijl andere technieken zeer traag en zacht zijn. Het lichaam heeft een verscheidenheid aan structuren, bloedvaten en zenuwweefsel dat elk op zijn eigenaardige manier dient benaderd te worden.

Het succes van de behandeling blijft in grote mate afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Zo komt het vaak voor dat er een voorbijgaande reactie komt op de behandeling. Die duurt normaal niet langer dan 48u en is meestal een teken dat het lichaam aan het werk is.

Vragen?

Scroll naar top