persoonlijke totaalbehandeling

Chronische klachten ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Het zijn vaak patronen die al jaren aanwezig zijnen die op een bepaald moment klachten veroorzaken.

Symptomen treden op wanneer de som van alle belastende factoren hoger worden dan onze weerstand op dat moment. Er zijn drie grote groepen van belastende factoren: mechanische, biochemische en mentale factoren. Deze beïnvloeden elkaar constant en zorgen voor een vicieuze cirkel.

 Als een weefsel niet goed beweegt ontstaat er een verhoogde prikkeling van het
zenuwstelsel en een minder goede doorbloeding. Hierdoor gaan voedingsstoffen en
zuurstof onvoldoende aangevoerd worden of kunnen afvalstoffen niet efficiënt
afgevoerd worden. Dit kan dan leiden tot ontstekingen en pijn. Langdurige pijn
heeft ontegensprekelijk een effect op ons mentaal welzijn.

Eveneens kan stress of een andere mentale belasting bepalend zijn voor een algemene
verhoogde spanning, hormonale veranderingen door toegenomen stresshormonen of
het minder zin in bewegen.

Tenslotte kunnen bijvoorbeeld allergische reacties, intoleranties of overgevoeligheden
leiden tot biochemische veranderingen die dan op hun beurt een negatieve impact
hebben op de werking van onze weefsels, met bewegingsverlies en mentale
spanningen tot gevolg.

 De persoonlijke totaalbehandeling is zo een combinatietherapie waarbij aandacht
wordt geschonken aan deze patronen en gelijktijdig ingrijpt op de verschillende
gebieden van deze vicieuze cirkel.

 Na energiemeting  wordt biochemisch-energetisch het aanvullend middel (voeding, kruid,…) uitgemeten om zo in uw persoonlijke kracht en harmonie te komen. Bij voedingsadvies wordt rekening gehouden met de bloedgroep en mogelijke allergische reacties. Andere, niet voedingsgerelateerde belastingen (metalen, straling, allergie,…) kunnen ook uitgemeten en vastgesteld worden.

Via osteopathische technieken kunnen mechanische blokkades vrijgemaakt worden
en via craniosacrale therapie wordt de dynamiek van de hersenvloeistoffen
genormaliseerd.

Disharmonie op fysiek, psychisch en energetisch niveau kan een creatie
betekenen voor elke ziektekiem. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en via de persoonlijke totaalbehandeling kan de harmonie hier
hersteld en/of versterkt worden.

 

 

 

 

Vragen?

Scroll naar boven